Budogenootschap Musachi Alkmaar
Aikikai Aikido en Iaido

Seichi Sugano Sensei

Seichi Sugano Sensei 1939-2010

Wij volgen bij Musachi de lijn van Sugano Sensei.

Sugano Sensei was een inwonend student bij Morihei Ueshiba, de grondlegger van het aikido, een zogenaamde uchi deshi.

In 1965 vertrok Sugano Sensei naar Australie om daar zelf les te gaan geven. Het is tekenend voor de persoon dat hij daar nog immer op handen wordt gedragen en dat sommige Australiers naar Europa reizen om zijn onderwijs te volgen. Overigens heeft Sensei tot op het laatst nog lessen verzorgd in Australie (zomer- en winterschool).
Ik moet zeggen dat ik graag de stages had bezocht, helaas heeft dit er door omstandigheden nooit van mogen komen. De sfeer schijnt uitstekend te zijn.
Iets wat bijna vanzelfsprekend is.

In 1978 "verhuisde" Sugano Sensei naar Belgie om onderwijs in Europa te verzorgen. Ofschoon in deze tijd reeds aikido-onderwijs werd verzorgd in Belgie en Nederland bleek dat zijn methodiek zo origineel was dat Sugano Sensei gevraagd werd ook in Nederland lessen te verzorgen.
Dit was in de tijd dat ik zelf aikido begon te beoefenen.

Hoewel het bijna niet te geloven is voor degenen die Sugano Sensei de afgelopen jaren hebben mogen meemaken was hij in deze tijd een docent die "stevig" aikido onderwees.
Desalniettemin was zijn onderwijs en zijn aikido dat van een "heer". Altijd de grenzend opzoekend van degenen die hij onderwees, maar deze nooit overschrijdend.

Ondanks het feit dat Sensei in 1988 besloot om wederom te verhuizen, ditmaal naar New York, kwam hij toch regelmatig naar Europa om daar les te geven.
Niet alleen in Belgie, maar ook in Nederland en andere landen.

Elf jaar geleden vatte Sensei het idee op dat het aikido meer diepgang moest krijgen en startte hij met de International Aikido School, later hernoemd tot Global Inner Aikido School (GIAS). Dit vanwege het feit dat Sensei van mening was dat International nog immer een scheiding aangaf tussen naties, en dus mensen en dat de term Global meer uiting gaf aan verbondeheid tussen mensen wereldwijd. De eerste GIAS kreeg snel navolging in Nederland. Derhalve ontstond er snel een hechte groep, die nog immer groeit, van aikidoka welke dit evenement wilden meemaken. Het is tekenend dat de GIAS in Belgie door veel nationaliteiten bezocht wordt, zie mijn verslagje op onze site.

Het aikido van Sugano Sensei was nooit star (niet letterlijk en niet figuurlijk) , het was altijd ontwikkeling. Naar mijn mening een uiting van zijn eigen zoektocht in het aikido. Iets wat hij zelfs nog in zijn laatste stage in Belgie tentoonspreidde.

Ik had zeer graag nog (van) zijn onderwijs genoten, maar helaas dit kan niet meer. Wat we wel kunnen doen is zijn gedachte van een onophoudelijke zoeken naar de juiste geest van het aikido op onze bescheiden manier in leven houden.

Als laatste:
Sensei sprak de afgelopen jaren vaak van het idee dat we als aikidoka en als mens op het midden van een brug stonden tussen hemel en aarde (standing on a bridge between Heaven and Earth). En dat we uit beide richtingen energie ontvingen en uitzonden. Het was naar zijn mening zaak om de energie-richtingen te harmoniseren door middel van het bestuderen van aikido.
Hiermee het gedachtegoed (respect, oog hebben voor, menselijke, verhoudingen, gulheid en oprechtheid) van het aikido terecht doend.

Nu Sugano Sensei de brug heeft overgestoken is het aan ons om dit gedachtegoed in leven te houden door serieuze en oprechte studie van het aikido.

Martin van Noord
30-08-2010

Nieuws

05 mei
Leden musachi stappen over naar Hajime
Meer nieuws

Agenda

Toon hele agenda